Priser

Priser & Indmeldelse

Som ny møder du op til en gratis prøvetime, eller du kan  tilmelde dig ved at at skrive til os under “Kontakt” i menuen ovenfor.

Her er de gældende kontingenter for sæsonen 2018/2019:

Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer: 100 kr.
Medlemskontingent: 800 kr./sæson
Tilmelding til flere dansehold: 300 kr./sæson
Passivt medlemskab: 100 kr./sæson

PASSIVT MEDLEMSSKAB
Ønsker du at følge og støtte De Frie Linedancers, kan du optages som passivt medlem og derved kunne deltage ved foreningens fester på lige fod med aktive medlemmer.

Klubbens bankoplysninger

NORDEA BANK
REG.NR.: 1329
KONTONR.: 8478191481