Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Lørdag d. 21. marts 2020 kl. 10.30 i kantine på Usserødskole, Gl. Byvej 10 – 2970 Hørsholm.
Dagsorden:
1: valg af dirigent
2: valg af referent og stemmetællere
3: formandens beretning
4: fremlæggelse af regnskab
5: fastsættelse af kontingent
6: indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7.marts 2020
7: valg af:
2 bestyrelses medlemmer.
Stine Due Helsbøl. (Ønsker genvalg)
Erik Tøt. (Ønsker genvalg)
1 suppleant
8: eventuelt, der kan ikke besluttes noget under eventuelt.
Der vil være kaffe/te+brød, derfor må du gerne tilkendegive om du deltager, senest d. 7 marts 2020.
Vores udskudte Nytårsdans, vil blive afholdt straks efter generalforsamlingen, hvor du selvfølgelig også skal
tilkendegive deltagelse af hensyn til danselisten.
Hele dagen forventes at slutte med fælles oprydning kl.17.00
På bestyrelsen vegne
Majbritt Hansen