Undervisning

Generelt for alle hold er – at man vil lære 10 – 25 danse pr. hold/sæson – svarende til sværhedsgraden på det valgte hold – samt naturligvis Årets danse.

Da der hvert år kommer mange nye danse til og til al slags musik må vi, som instruktører – tage højde for klubbens målsætning om, at størtedelen af dansene sker til Country Musik og derudfra vælges nye danse til sæsonen. Vi vil gennem hele sæsonen revurdere danselisten for de enkelte hold.

For hver sæson, vil der blive undervist i de nye “Årets danse”
samt lidt opvisningsdanse – der danses til nogle af landets største træf. Det er bestemte danse samt tidligere årets danse, som vil blive danset ude omkring i landet – dem vil vi tage løbende – så der også er de lidt mere gamle kendte danse – som vores ben bare kan selv.